Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne
PANORAMA

WAŻNA INFORMACJA!!!

Stowarzyszenia Społeczno- Edukacyjne "Panorama" informuje, że w dniach 12 - 25 marca 2020 r. działalność w Świetlicy osiedlowo - środowiskowej "Panorama" prowadzonej w ramach realizacji zadania publicznego "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2020 r." zostaje zawieszona.

Podstawą zawieszenia działalności jest komunikat Wojewody Podlaskiego z dn. 11 marca 2020 r., który informuje o konieczności zawieszenia działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 roku, w placówkach wsparcia dziennego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne „Panorama” powstało w 2010 r. Jego założyciele posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, opracowali i zrealizowali kilka programów rządowych w ramach wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania rozwoju edukacji na terenach wiejskich. 

W 2007 r. zorganizowali dwie pierwsze grupy socjoterapeutyczne w wieku 7-10 i 10-13 lat przy Miejskim Ośrodku Animacji Kultury dla dzieci zamieszkałych w Zabłudowie. Dla uczniów zamieszkałych w innych miejscowościach dojeżdżających do szkoły powstała grupa socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej w Zabłudowie. 

Kolejne dwie grupy powstały w 2008 w Dobrzyniówce przy Szkole Podstawowej. Zajęcia były finansowane z funduszy GKRPA oraz z programów rządowych finansowanych przez MEN. 

W 2011 roku Stowarzyszenie po raz pierwszy otrzymało dotację od Burmistrza Zabłudowa na realizację zadania publicznego „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów”. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne w Zabłudowie i Dobrzyniówce w sześciu grupach, wyjazdy integracyjno – rekreacyjne, konsultacje pedagogiczne dla rodziców oraz uroczyste spotkanie wigilijne.