Świetlica osiedlowo – środowiskowa
z elementami socjoterapii.

Od kwietnia 2013 r. rozpoczęła swoją działalność Świetlica osiedlowo – środowiskowa z elementami socjoterapii w Zabłudowie. Prowadzona jest przez Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne „Panorama” przy współpracy MOAK w Zabłudowie. 
 Adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat z terenu Gminy Zabłudów. 
Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne PANORAMA prowadząc Świetlicę realizuje zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Zabłudowa pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2013r.”